سبد خرید 0

وبلاگ

شاخص Article Influence Score

Article Influence Score


شاخص آخر میزان اثرگذاری مقاله یا Article Influence Score است که توسط ISI نیز گزارش می گردد. این شاخص بیانگر میزان اثر متوسط مقالات یک مجله در دورهﯼ 5سالهﯼ اول پس از انتشار مجله است و با تقسیم Eigenfactor Score بر تعداد مقالات مجله در طول دورهﯼ 5سالهﯼ مورد نظر بدست می آید. به یاد داشته باشید که میانگین Article Influence Score برای مقالات>ISI برابر با 1.00 میباشد که شاخص بیشتر از آن برای مجله بیانگر اثرگذاری بیش از متوسط آن و شاخص کمتر از آن برای مجله بیانگر اثرگذاری زیر متوسط آن مجله است.

بنابراین با این شاخص می‌توان تاثیر هر یک از مقالات به صورت تکی را نیز علاوه بر تاثیر کل ژورنال دریافت کند.

شاخص دیگر Eigenfactor Score است که توسط ISI  نیز گزارش می گردد و بیانگر میزان اهمیت یک مجله در جامعهﯼ علمی است. این شاخص بصورت تعداد استنادات دریافت شدهﯼ یک مجله در یک دورهﯼ 5ساله است که در محاسبهﯼ آن بین مجلات استناد کننده ای که در آن واحد دریافت کنندهﯼ استنادات بیشتری هستند اهمیت بیشتری نسبت به دریافت کننده های استنادات کمتر، دارند. به عبارت دیگر هرچه مقالات مجله ای توسط مجلاتی با استنادات دریافت شدهﯼ بیشتری مورد استناد قرار بگیرند Eigenfactor Score بالاتر خواهد بود. نکتهﯼ جالب توجه آن است در محاسبهﯼ این شاخص، استنادات به مقالات خودی (selfcitations) لحاظ نمی­گردند و به علاوه مجموع­Eigenfactor Score های گزارش شده در ISI برابر با عدد 100 است.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

keyboard_arrow_up