سرقت علمی

Plagiarism بدین گونه تعریف می‌شود که اگر فردی، متن، طرح و یا ایده‌ای از موضوعات مختلفی مانند فیلم، کتاب­ها، مقالات، اختراعات، نقاشی‌ها، عکس، موسیقی، محتوای سایت و هر چیزی که به نام شخص دیگری است را به نام خود منتصب و منتشر کند یا نام صاحب اثر را ذکر ننماید، سرقت علمی صورت می‌گیرد.

برای رفع سرقت ادبی و پیشگیری از  عواقب و مجازات‌های علمی در نظر گرفته شده توسط قانون، پیش از چاپ مقالات، بررسی سرقت ادبی مقاله شما توسط نرم‌افزار تشخیص سرقت ادبی انجام شده و بصورت کامل، هر گونه سرقت ادبی در آن مشخص خواهد شد

از جمله ویژگی‌های تشخیص سرقت ادبی توسط تیم ما، طبق شکل، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف- پس از بررسی مقاله و متن نگارش شده‌ی شما، میزان و درصد سرقت ادبی کل متن به شما گزارش می‌شود

ب- میزان و درصد سرقت ادبی هر مقاله به صورت جداگانه برای شما قابل رویت خواهد بود.

پ- میزان سرقت ادبی در پاراگراف‌های مختلف با رنگ‌های مختلف نشان داده شده که برای شما به راحتی قابل پارافریز (paraphrase) و رفع سرقت ادبی خواهد بود.

شما می‌توانید از طریق گروه آموزشی مقاله‌نویسی (گام) دکتر شریفیان از سرویس رفع سرقت ادبی برای مقالاتتان بهره‌مند شوید 🙂